Tag: doreshkrimet

Dorëshkrimi më i Vjetër i Dhiatës së Re?

Dorëshkrimi më i Vjetër i Dhiatës së Re?

Por kohët e fundit, vjen një lajm që e rrit besueshmërinë e argumentit të grupit të parë. Kohët e fundit është zbuluar një papyrus që, sipas shkencëtarëve, i përket shekullit të parë. Ky është dokumenti më i vjetër që egziston në lidhje me dorëshkrimet e Dhiatës së Re.