Tag archive for shqiptari

Skënderbeu: Në kërkim të shqiptarit shembullor

Gjergji na vërteton që besimi tek Krishti nuk të ndalon të jesh një qytetar model dhe ti shërbesh vendit tënd. Ndonjëherë mendojmë që besimi është thjesht një zgjedhje personale që s’ka ndikim në mënyrën se si jetojmë. Kastriotasi na dëshmon që jo vetëm që besimi ka vlerë, por ai e ndikon kryekëput mënyrën se si jetojmë. Gjithashtu, besimi nuk është një zgjedhje për “të dobëtit”. Në fakt, krejt e kundërta është e vërtetë: besimi është një zgjedhje që kërkon burrëri – ose vajzëri, për vajzat! Me fjalë të tjera, kërkon njerëz që i shqyrtojnë çështjet, kthjellohen për realitetin, dhe marrin vendime duke mbajtur përsipër edhe pasojat e vendimeve.

Continue Reading→